Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: (61) 864-25-91 do 95

Kategorie

Zapisz się do naszego newslettera

Podstawowy kurs kosztorysowania robót budowlanych I stopnia

KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

TERMIN:

16-18 października 2017 r. oraz

23-25 października 2017 r. (6 dni)

Kurs przeznaczony jest dla osób zamierzających podjąć pracę w charakterze kosztorysanta robót budowlanych, bądź też chcących podnieść kwalifikacje zawodowe, przyswoić sobie zalecane przez organizacje kosztorysowe rozwiązania oraz usystematyzować posiadane wiadomości.

Dodane: 2 października 2017

Tryb „zaprojektuj i wybuduj” – czy to dobre rozwiązanie dla stron procesu inwestycyjnego?

W ostatnim czasie coraz częściej na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych ukazują się ogłoszenia dotyczące realizacji nowych inwestycji lub przebudowy i remontów istniejących obiektów w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (jednostopniowym). Przy takich postępowaniach, w przeważającej części zamawiający planują wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zamówienia (ustalone z góry i niezmienne), które określane jest przez wykonawców na podstawie opisu przedmiotu zamówienia będącego częścią SIWZ. Pomimo, że z racji przyjętego trybu opis ten jest uproszczony, to stanowi on dla wybranego wykonawcy fundament dla opracowania dokumentacji projektowej, która w dalszej kolejności, na etapie wykonawstwa jest podstawą realizacji robót budowlanych.

Dodane: 19 września 2017

Czy skalkulowanie kosztów prób i uruchomienia instalacji w obiekcie przemysłowym można rozliczyć w oparciu o KNR?

Wykonawca zwrócił się do firmy ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o. z pytaniem, czy skalkulowanie kosztów prób i uruchomienia instalacji w obiekcie przemysłowym można rozliczyć w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych.

Odpowiedź:

Wykonawca w ramach Kontraktu na roboty budowlane wykonał próby pneumatyczne częściowe instalacji (instalacje badano odcinkami, odcinając wybrane fragmenty instalacji) i próby uruchamiania poszczególnych urządzeń.

Dodane: 11 września 2017

Abonament wydawnictw cenowych do kosztorysowania na 2018 rok

ABONAMENT cen do kosztorysowania
2018

  • Zachęcamy do zakupu abonamentu wydawnictw cenowych do kosztorysowania na 2018 rok
  • Przystępne ceny, bez kosztów wysyłki – zawsze na czas, zawsze pod ręką!

Dodane: 7 września 2017